Priser

Klippning

Elev
– Frisörelev i pågående grundutbildning (elevens arbete handleds av mästare eller frisör)
Frisör
– Frisör med minst 3-årig, frisörutbildning gesällprovet är nära eller avklarat.
Frisör, erfaren
– Frisör med Gesällbrev
– Minst 3-års erfarenhet
– Mycket kunskap inom yrket

Mästare
– Frisör med Mästarbrev, ( Ett mästarbrev är ett unikt erkännande av ens yrkeskunskap)
– Minst 6-års erfarenhet som färdigutbildad frisör
– Mycket god kunskap inom yrket
Mästare, ägare
– Frisör med Mästarbrev, ( Ett mästarbrev är ett unikt erkännande av ens yrkeskunskap)
– Minst 6-års erfarenhet som färdigutbildad frisör
– Mycket god kunskap inom yrket
– Ägare

KLIPPNING ELEV FRISÖR FRISÖR,ERFAREN MÄSTARE MÄSTARE,ÄGARE
Klippning 410 540 570 640 680
Skägg 290 370 390 440 460
Barn/ ungdom (2-14år, ej tvätt) 290 370 390 440 460
Klippning med putsning av skägg 710 750 850 890
FÄRGNING ELEV FRISÖR FRISÖR,ERFAREN MÄSTARE MÄSTARE,ÄGARE
Färg el toning & klippning fr 970 fr 1310 fr 1370 fr 1550 fr 1640
Kreativ färg & klippning fr 1100 fr 1500 fr 1560 fr 1780 fr 1870
Folieslingor & klippning fr 1240 fr 1690 fr 1760 fr 2000 fr 2110
Balayage & klippning fr 1620 fr 2140 fr 2240 fr 2540 fr 2730
Guy Tang färgning & klippning  fr 1890 fr 2580 fr 2710 fr 3070 fr 3190
FEST & BRUD ELEV FRISÖR FRISÖR,ERFAREN MÄSTARE MÄSTARE,ÄGARE
Tvätt & fön 250 370 390 440 460
Styling utan tvätt 250 370 390 440 460
Styling med tvätt 410 540 570 640 689
Uppsättning 690 924 980 1110 1170
Brud  fr 2100 fr 2500 fr 2900 fr 3500 fr 3500
EXTENTION FÖRLÄNGNING UTFYLLNAD SINGELPAKET 10 ST 35 ST
Hairtalk fr 6600* fr3700** fr 1119
Microringar fr 6800*** fr 5300*** fr 2800
Keratinvax fr 6800*** fr 4350*** fr 910
*Hairtalk stora produktpaketet ingår **Hairtalk lilla produktpaketet ingår
***Shampoo, conditioner och borste ingår
PERMANENT ELEV FRISÖR FRISÖR,ERFAREN MÄSTARE MÄSTARE,ÄGARE
permanent inkl. klippning fr 970 fr 1500 fr 1560 fr 1770 fr 1870